قانون جدید جرایم رایانه ای

دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه «موضوع ماده 22 قانون جرائم رایانه‌ای» مبادرت به احصاء فهرست مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالصمد خرم‌آبادی اعلام کرد: این کارگروه که به موجب قانون جرائم رایانه‌ای در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شده، پس از طی جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، فهرستی را در 5 فصل مشتمل بر موارد زیر منتشر کرد.:

محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی
محتوای علیه مقدسات اسلامی
محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی
محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به کار می‌رود

وی گفت: بر اساس قانون، اعضای کارگروه مرکب از وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ اطلاعات ـ فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ آموزش و پرورش ـ سازمان تبلیغات ـ ناجا ـ صدا و سیما و…) در راستای وظایف و مأموریت‌های ذاتی خود مکلف به ایجاد سامانه رصد فضای مجازی در دستگاه متبوع خود بوده و همچنین کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی نیز مکلف خواهند بود چنانچه با یکی از مصادیق مصرحه در این فهرست مواجه شدند بلافاصله مراتب را به دبیرخانه مستقر در دادستانی کل کشور از طریق سایت دادستانی به آدرس http://www.dadsetani.ir یا آدرس الکترونیکی dadsetani@dadsetani.ir اعلام کنند.

وی در ادامه افزود: رعایت مقررات فهرست مصادیق محتوای مجرمانه برای ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و کلیه کاربران در فضای مجازی لازم است و در صورت تخطی طبق مقررات برخورد خواهد شد.

خرم آبادی گفت: دبیرخانه کارگروه با بررسی گزارشات واصله نسبت به مجرمانه بودن یا نبودن، تصمیم نهایی را اتخاذ و در صورت احراز محتوای مجرمانه نسبت به پالایش ( فیلتر) اقدام خواهد کرد و مراتب توسط دبیرخانه به مراجع قضائی ذیربط جهت تعقیب کیفری مقتضی اطلاع داده خواهد شد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در ادامه فهرست مصادیق محتوای مجرمانه را به شرح ذیل تبیین کرد:

الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی
1ـ اشاعه فحشاء و منکرات ( بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات)
2ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی ( بند ب ماده 15 قانون جرائم رایانه‌ای و ماده 649 قانون مجازات اسلامی)
3ـ انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن) بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرائم رایانه‌ای)
4ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل ( ماده 15 قانون جرائم رایانه‌ای)
5ـ استفاده ابزاری از افراد( اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)

ب) محتوای علیه مقدسات اسلامی
1ـ محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی (بند 1 ماده 6 قانون مجازات اسلامی)
2ـ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن (بند 7 ماده ماده 6 قانون مجازات اسلامی و ماده 513 قانون مجازات اسلامی)
3ـ اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) ( ماده 513 قانون مجازات اسلامی)
4ـ تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)
5ـ تبلیغ مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد (بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)
6ـ اهانت به امام خمینی (ره) و تحریف آثار ایشان (ماده 514 قانون مجازات اسلامی)
7ـ اهانت به مقام معظم رهبری و سایر مراجع مسلم تقلید (بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات)

ج) محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی
1ـ تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی ( سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور( ماده 498 قانون مجازات اسلامی)
2ـ هرگونه تهدید به بمبگذاری (ماده 511 قانون مجازات اسلامی)
3ـ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند (بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات)
4ـ انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی (بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات)
5ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
6ـ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی (بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات)
7ـ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی (ماده 504 قانون مجازات اسلامی)
8ـ تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور (بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات)
9 ـ تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
10- فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی (بند 6 ماده قانون مطبوعات و مواد 2 و 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای)
11ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح (بند 6 ماده قانون مطبوعات)
12ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
13ـ انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
14ـ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)

د) محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
1ـ اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 609 و 700 قانون مجازات اسلامی)
2ـ افترا به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و 697 قانون مجازات اسلامی)
3ـ نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی (بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات و 698 قانون مجازات اسلامی)

هـ ) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم بکار می رود
1ـ انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارهای که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می رود (ماده 25 قانون جرائم رایانه‌ای)
2ـ فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز گذر واژه‌ها و داده‌هایی که امکان دسترسی غیر مجاز به داده‌ها با سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند ( ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای)
3ـ انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی (ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای)
4ـ آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه‌ای (ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای)
5ـ انجام هر گونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌ای مجرمانه مانند شرکت‌های هرمی (قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین)
6ـ انتشار ویروس دهی بازی های رایانه‌ای دارای محتوای مجرمانه (مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای)
7ـ انتشار فیلتر شکن ها و آموزش روش های عبور از سامانه های فیلترینگ (بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای)
8ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر (بند 3 ماده 6 قانون مطبوعات)
9ـ انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی (ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای)
10ـ تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان و سیگار (ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385)
11ـ باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه ها و جریانات منحرف و غیر قانونی
12ـ تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره (ماده 43 قانون مجازات اسلامی)
13ـ انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.
14ـ تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معنوی (ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی)
15ـ معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز (ماده 1 قانون نحوه مجازات. اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)
16ـ عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)

نقل از سایت : خبر آنلاین

یاداشت مهم : لطفا» در صورت امکان , این مطلب یا لینک اونو در وبلاگ خودتون بذارید تا همه ی دوستان از اون اطلاع پیدا کنن.مثلا» خود من خیلی از این موارد که خیلی هم مهم هستند رو تاحالا نمیدونستم.

Advertisements

برچسب‌ها:

52 پاسخ to “قانون جدید جرایم رایانه ای”

 1. alma Says:

  ترس چیزیه که ایجاد می کنند تا ناتوان بشی

 2. دختر نارنج و ترنج Says:

  سلام عزیزم
  خوبی؟؟
  فقط اون امنیته مهمه… بقیه ش فورمالیته ست!!!!!!!

 3. یهدا Says:

  با این حساب کلهم اجمعین تشریف ببریم اوین دیگه!!!

 4. بابالنگدراز پنج فوتی Says:

  خب واقعا قوانین بامزه ای تعریف کردند
  دیگه راحت بیان بگن در وبلاگستان رو تخته کنید
  یعنی لینک دادن به سایتای دیگه هم جرمه؟
  خدایا اینجا کجاست
  میگم خوب شد اون طرح یار دبستانی من که بنده و شما ایدش رو طراحی کردیم عملی نشد و گرنه طبق این قوانین مجازاتمون اعدام بود…والا…
  این قوانینی که اینا میگن به درد عمشون میخوره

 5. وارش Says:

  آقا جان گفتم یکبارتوی وبلاگم ما گفتیم ما که اومدیم ورد پرس .. فعلا هم داریم دری وری مینویسم ولی فکرکنم که تا چند وقت دیگه
  با رمز یا زهرا وبلاگ بروز کنیم
  و یا پسورد وبلاگمون رو بدیم خود قوه قضایه بروز کنه اونو

  والا هرچی بنویسی باید بری اوین درکه خوش بحالت بشه

  وسلام علیک فاتحه وبلاگ نویسی
  همون دفتر خاطرات رو بنویسی بهتر لااقل پول اینرتنت میدی
  عجب گیری افتادیم ها از دست چرا قوه غذایی
  :mrgreen:

 6. عرعری Says:

  [آیکون عرعری رو دهانش چسب چسبونده]

 7. یک دانشجوی پزشکی Says:

  سلام.خونده بودم.ولی باز هم ممنونم.

 8. سیم سیمک Says:

  سلام.
  ممنون از نظرت
  اما شاید به خاطر این بود که این پستم خیلی هول هولکی بود.
  یه جورایی می خواستم به دوستم هدیه ش کنم .
  خیلی داغون بود .
  یعنی اون پست باید اون شب پست می شد !
  ببخشید اگه صعیف بود 🙂

 9. تنها Says:

  ولشون کن عشق قانون نوشتن هستن.

 10. تنها Says:

  راستی ممنون که به دوستم نیستا کمک کردی گوگل ریدرش درست کنه. همیشه راهنما و دوست خوبی هستید. ممنون.

 11. سعید Says:

  یه بخشی از این رو تو سایت میهن بلاگ و کلوب دیده بودم. اما به ظرم این خیلی بیشتر از اوناست. یعنی کل این فیلمایی خارجی رو که دانلود میکنم و میبینم غیر قانوییه؟ ( نه که خودم تا حالا نمیدونستم D-: )
  من هم با نظر دختر نارنج و ترنج موافقم. اون امنیته مهمش هست.

 12. سمیرا Says:

  هرگونه تهدید به بمبگذاری (ماده 511 قانون مجازات اسلامی)
  از این گزینه خنده م می گیره

 13. آقای رگبار Says:

  ممنون از اطلاع رسانیت .
  البته اگه دقت کنی ظاهرا با این مجموعه میشه یقه همه رو گرفت !

 14. ساقی Says:

  با این حساب من نیز یک مجرمم!!!

 15. نيستا Says:

  اينايي كه من الان نوشتم پريد

 16. تبسم Says:

  من اصلا اين قوانين رو قبول ندارم. پس ديگه از چي ميشه نوشت؟

 17. آهو Says:

  سلام!واقعا که دستشون درد نکنه!با اجازت لینک دادم اینجا!

 18. دختر نارنج و ترنج Says:

  سلام عزیزم
  خوبی؟؟؟
  می گم نوشتن از جرج کلونی و آمیتاب باچان جزو کدوم یک از موارد فوق هست.. رواج فح.شا؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 19. حسین . امیریه Says:

  قبلا خوانده بودم و همان موقع هم گفتم اگر این قانون خفقان نیست پس چیست . . .

 20. the man who never smile Says:

  باز اينا غذا باد دار خوردن رفتن زير لحاف صبح با 2 تا قانون جديد روزشونو شروع كردن
  بسه بابا
  اين مدلي هري بگي خلافه
  بايد بري وسط اوين
  دقيقا اوين شده به اندازه ايران
  همش زندان
  خيلي اعصابم خورده
  بماند
  فعلا
  شادزي

 21. هفتیر کش ورشکسته Says:

  i still alive yet with a new blog.
  من هنوز زنده ام با یه وبلاگ جدید.
  [گل]

 22. مسعود از پارسه Says:

  درود بر شما

  با دو بر نامه از استاد ( نظر يك دوست ) به روز هستم

  پاينده باشيد

 23. مسعود از پارسه Says:

  اينجور كه اينا نوشتن يعني خفه خون بگيريم هرچي آقايون خوششون مياد بگيم

  اف بي آي هم نميتونه كاري بكنه اينا كه جاي خود دارن

 24. MihanLoad Says:

  آقا من یه پیشنهاد دارم بهت نیست اینترنت رو حذفش کنن و یا فقط بره به سایت http://www.irib.ir ؟!

 25. نوشین Says:

  دیونه جان به من گفتی منو لینک کردی اما هرچی توی وبلاگت میگردم نه اسم من هست نه اسم هیچکس دیگه !!

 26. نوشین Says:

  17 دی ماه روز بزرگداشت برداشتن و کشف حجاب توسط رضا شاه بزرگ
  بروزم

 27. یهدا Says:

  لینکت کردم

 28. نوشین Says:

  دیونه جان من شما را در وبلاگ سومم به نام همه چیز اینجاست هم لینک کردم شما هم منو با نام همه چیز اینجاست لینک کنید.

 29. مسعود Says:

  درود

  تا پیش از این هم به این اتهامات افراد رو دستگیر میکردن ولی الان فقط دارن اعلامش میکنن و در واقع پر رو تر و وقیح تر شدن.

  پیروز باشی. پاینده ایران

 30. هاD Says:

  ممکنه اعمال کنن . نهایتاً چند تا معروف رو می‌گیرن ، بعد ولشون می‌کنن .
  من که از ان کارها نکردم :))

 31. مِستر افشین Says:

  نمیدونم از چه زمانی » مقام معظم رهبری» جزو مقدسات اسلامی شده ؟!
  باید در این وبلاگستان را تخته کرد !
  آقای شیرازی قبلا توی اخبار بلاگفا اطلاع داده به کاربران !

 32. گودزیلا Says:

  lمفید بود دستت در نکنه
  خدا کنه ما شامل این جرایم نشیم
  من همین یه موردم مونده که کلکسیون جرایمم تکمیل بشه!!!!!!!!!

 33. ؟؟؟؟؟؟؟ Says:

  خمینی ، صحیفه نور، جلد سوم پاراگراف ۱۳۲ سپاه باید پشت مردم باشد. اصل مردمند. ارتش هم باید پشت مردم باشد. ارتش وسپاه باید بگویند: جانم فداى مردم. اگر بگوید جانم فداى رهبر انحراف است. اصل مردمند. رهبر هم جانش فداى مردم است. ما همه براى مردمیم. سپاه باید از حقوق مردم دفاع کند. پشتیبان مردم باشد.اگر بگوید جانم فداى رهبر که این مى شود همان زمان شاه. پس مردم براى چى انقلاب کردند؟

  امضاء : رهگذر کوچه های بارانی [گل]

 34. نوشین Says:

  گروهی از زنان و دختران مزدور قصد دارند تا ترفند دیگری را جهت خاموش کردن انتقادات مردمی و سرکوب آنان به اجرا بگذارند. بازهم بروزم

 35. نوشین Says:

  سرقت در حین رانندگی:
  دقت کنید اگر در هنگام رانندگی….
  بروزم

 36. داداش محمد Says:

  سلام داداشي
  با مطلب «چشماتو باز كن لعنتي » آپ هستم
  اين يه داستان واقعي در مورد خودمه
  ممنون ميشم وقت بزاري و بخوني
  [گل]

 37. داداش محمد Says:

  جان محمد زياد فكرتو درگير نكن .تو خودت به اندازه كافي مشكل داري داداش
  منم خوبم
  اين پست رو هم بخاطر اين گذاشتم كه جماعت خيلي ازم ميپرسيدن!
  شما فقط دعامون كن حله
  علي علي
  راستي فرشته كوچولوت حالش چطوره؟

 38. ساقی Says:

  در راه زیر پا گذاشتن قوانین اشاره شده در فوق به روزم!!!!

 39. زبل خانوم Says:

  چرا شما نمیایید ووردپرس..؟؟؟/

 40. سعید نوراللهی Says:

  چی بگم راجع به این جرائم؟
  با غزلی از خودم و چند کار از بقیه به روزم.
  خوشحال میشم نظرتو بدونم.

 41. حامد اویسی Says:

  ممنون بابت اطلاع رسانی…

  به خدا شرمنده ام که دیر به دیر میام وبلاگت. این چند روز هم تو فرجه امتحانا هستم گفتم یه سری به دوستان با مرام بزنم. دلمان بسی تنگ شده بود…

  موفق باشی…

 42. سیم سیمک Says:

  سلام دیوونه .

  می گما . اگه بپرسیم اسمت چیه ، نمی گی ؟

  نمی شه وقت ِ امتحانا یه کوچولو کوتاه تر پست بنویسی 🙂 بابا درس داریم وقت نمی کنیم این پست های طولانی رو بخونیم وقت هم بکنیم بس که حرفه ای می نویسی و مث این وبلاگ های در پیت مثلا وب خودم ، خاطره نویسی نمی کنی ، با درسامون قاطی می شه 🙂

  فعلا به صلاحه که نخونده رد شیم

  شرمنده جون ِ دیوونه کلی درس دارم فردا تحویل پروژه مه 😦

 43. هستی شمال Says:

  همه مجرمند

 44. سیم سیمک Says:

  سلام
  خوبی ؟
  اگه همیشه میام واسه اینه که همیشه هم از پست هات لذت بردم و هم از نظرهایی که برام مینویسی.

 45. نوشین Says:

  دیونه جان طبق گزارش های موثق جهان سال 2012 یعنی دو سال دیگه از بین میره و همه این دولت نامردان به زیر خروارها خاک یا سیل و آب فرو میروند و همگی از شرشان برای همیشه راحت میشیم دیگه وقتی رفتند زیر آب یا خاک یا توی آتش آتش فشانها از آنجا نمیتوانند مارا فیلتر کنند و جرائم سنگین نقدی به ما بنندند یا زندانیمان کنند توی خیابانها باتوم بر سرمان بزنند توی زندانها شکنجه مان کنند دست آخر تجاوزمان کنند همه چیز تمام میشود دیگر این آقا زاده ها نیستند از مال ایرانیان بدزدندو بروند خرید کنند

 46. میلاد Says:

  سلام مهربون…
  خوبی عزیز؟
  ممنون که همیشه بهم سر میزنی..
  خیلی گلی داداشی خیلییییییییییییییی

 47. سمیرا Says:

  کجایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 48. زن مستقل Says:

  سلام
  خوبی؟
  فکر کنم جمیعا» باید تشریف ببریم کهریزک با این قوانین……………..
  حالا که همه با هم می ریم کی پس برامون کمپوت بیاره؟

 49. نارنگی نارنجی Says:

  من واقعا بسی مشعوف شدم
  اینم شد قانون
  یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  یهو بیان بگن وبلاگ و وبلاگ نویسی فرت
  عیب نداره بالاخره ما هم در راه وبلاگ نویسی شهید میشیم یا میریم اوین آب خنک

 50. یهدا Says:

  با چادر زندگی چه زیباست!

 51. مسعود از پارسه Says:

  درود بر شما دوست عزيز

  اميدوارم حالتون خوب باشه

  با دو برنامه و سخنان مشاهير جهان درباره مذهب به روز هستم
  پاينده باشيد

 52. ساقی Says:

  درود دوست عزیز
  وبلاگم بار دیگر فیلتر شد. ممنون میشوم که لینک من را تصحیح فرمائید.
  آدرس جدید:http://patriot-iran1.blogspot.com/
  مرگ بر دیکتاتور
  پاینده ایران

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: